Harry Woldendorp

Harry Woldendorp is directeur van Virtuoos, organisatie-adviseur en interimmanager met ruime ervaring in strategisch beleid, ontwerp van organisaties en inrichting van de bedrijfsvoering. Sinds meer dan 20 jaar is hij actief als organisatieadviseur en interim manager op het gebied van strategische beleidsvoering en herinrichting van organisaties in de gezondheidszorg. Hij heeft ervaring in alle geledingen van de gezondheidszorg. Als adviseur richt hij zich vooral op vraagstukken van strategie ontwikkeling, versterking van de bedrijfsvoering, verbetering van logistieke processen (ketenzorg) en de uitwerking van de consequenties van schaalvergroting. Gesprekspartners zijn: Raden van Toezicht, Raden van Bestuur en directeuren. Zijn kwaliteiten liggen in de ontwikkeling van de modellen en concepten ten behoeve van bovenstaande en het resultaatgericht implementeren ervan.