Logistieke verbeteringen in de WMO

Gemeenten hebben steeds meer behoefte de aansturing van welzijns- (WMO) activiteiten te vergroten. Op  het welzijnsterrein is sprake van een drietal decentralisatieoperaties: inrichting wet werken naar vermogen (bij elkaar brengen van Wwb, WIJ, Wajong, WSW); uitwerking consequenties functie begeleiding naar de WMO (verdubbeling budget); onderbrenging jeugdzorg onder gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Continue reading “Logistieke verbeteringen in de WMO”