Veranderingen organiseren

 

De vele benaderingen van verandermanagement hebben vooral met elkaar gemeen dat ze te eenzijdig zijn. Mislukking ligt op de loer. Het management moet mensen in een context plaatsen waarin ze zelf een veranderproces kunnen vormgeven. Je bewust worden van de veranderaanpak en erop reflecteren zijn essentieel om te komen tot effectieve interventies.

 

Continue reading “Veranderingen organiseren”

Veranderingen in ziekenhuizen

Veranderprocessen in ziekenhuizen moeten gericht zijn op verbetering van de patiëntgerichtheid. Het gaat er niet om wat de dokter wil, maar wat de patiënt ermee opschiet. ‘Ziekenhuis en specialist: zij kunnen niet zonder elkaar, maar kunnen elkaar met enige regelmaat niet luchten of zien. Het gevolg van deze ambivalente houdingen is dat het aanbrengen van veranderingen voor beiden uitermate moeilijk en moeizaam is’

 

Continue reading “Veranderingen in ziekenhuizen”

Als het maar werkt; managementprincipes voor de gezondheidszorg

 

Een bekend vertrekpunt voor de inrichting van zorginstellingen is Mintzberg’s concept van professionele organisaties. Een zorginstelling als professionele organisatie kent een (grote) ondersteunende staf; besluitvorming vindt gemeenschappelijk plaats; er zijn coördinatieproblemen tussen professionele domeinen; het is moeilijk te innoveren. En belangrijk: strategie volgt het professionele oordeel. Is dit de wereld van logistieke vernieuwingen (zorgpaden) ICT (expertsystemen), kostprijsmodellen etc?

 

Continue reading “Als het maar werkt; managementprincipes voor de gezondheidszorg”

Het verbinden van organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

 

Is veranderen een probleem of biedt het juist een ontwikkelingsperspectief? Het doel is vanzelfsprekend het laatste. Als verandering erop gericht is zorgverleners te laten groeien in hun functie, worden zowel zijzelf als de organisatie hier beter van. De benadering van Appreciative Inquiry kan hieraan een bijdrage leveren.

 

Continue reading “Het verbinden van organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling”

De (onzin) van interimmanagement

 

Een eenduidig profiel van de interimmanager is nog niet zo eenvoudig te geven. Duidelijk is in ieder geval wel dat diens succes voor een belangrijk deel afhangt van zijn persoonlijke inzet. Kortom: de interimmanager is ook maar een mens. Maar hoe bepaal je of je als zorginstelling op een bepaald moment juist zo’n mens nodig hebt?

 

Continue reading “De (onzin) van interimmanagement”