Overzichtelijke organisaties: Het managen van complexiteit

 

In een vorig artikel zijn we ingegaan op het managen van eenvoud. In dit artikel staan we stil bij het managen van complexiteit. In dat artikel hebben we laten zien dat de zorgpraktijk eerder steeds complexer dan eenvoudiger wordt. Toch zijn de meeste instellingen in de ouderenzorg relatief overzichtelijke organisaties.

 

Continue reading “Overzichtelijke organisaties: Het managen van complexiteit”

Zorgsturingsmodel

Binnen zorginstellingen vormt de inrichting van het zorgsysteem de basis voor het effectief en doelmatig functioneren van de eigen organisatie. Zowel in de care als de cure bepaalt de opzet van de diverse zorgprocessen het succes van de organisatie. Vanuit vier verschillende expertisegebieden is het Zorgsturingsmodel (ZSM) ontwikkeld dat erop gericht is op een meetbare manier tot procesoptimalisatie te komen. Borging van de resultaten van het optimaliseringsproces is een must.

Continue reading “Zorgsturingsmodel”

Complexe ketens, een model voor samenwerking

‘Complexe problemen zijn per definitie niet op een klassieke wijze vooraf oplosbaar’ (Zuijderhoudt)

Voor het ontwikkelen van zorgketens zijn interventies nodig in de wijze waarop de zorg is georganiseerd. In dit artikel doen we een poging een aantal principes uit de complexiteitstheorie toe te passen op ketenvorming. Daarbij gaan we ervan uit dat ketenvorming betrekking heeft op veranderende complexiteit: de besturing van maatschappelijke organisaties is per definitie een complexe aangelegenheid.

Continue reading “Complexe ketens, een model voor samenwerking”

Mogelijkheden van nieuwe toepassingen: zorginnovatie en sociale media

Informatisering en sociale media veranderen de zorg. Hiervan gaan zowel zorgaanbieders als zorggebruikers de gevolgen merken. Maar er zijn wel randvoorwaarden nodig om tot praktische toepassingsmogelijkheden te komen. Dit artikel schetst welke dat zijn.

Continue reading “Mogelijkheden van nieuwe toepassingen: zorginnovatie en sociale media”