Zorgsturingsmodel

Binnen zorginstellingen vormt de inrichting van het zorgsysteem de basis voor het effectief en doelmatig functioneren van de eigen organisatie. Zowel in de care als de cure bepaalt de opzet van de diverse zorgprocessen het succes van de organisatie. Vanuit vier verschillende expertisegebieden is het Zorgsturingsmodel (ZSM) ontwikkeld dat erop gericht is op een meetbare manier tot procesoptimalisatie te komen. Borging van de resultaten van het optimaliseringsproces is een must.

Het onderstaande kwadrant wordt gevormd door de expertise van vier afzonderlijke bedrijven te clusteren. Het bovenste gedeelte wordt ingevuld door Buscomas Holding en Care for Quality: bedrijven met ruime ervaring in verandering en verbetering van industriële productieprocessen.

Van Wijk-TCC en Virtuoos hebben jarenlange ervaring in alle sectoren en processen van eerste- en tweedelijns zorg.

 

 

 

Het zorgsturingsmodel ziet er als volgt uit:

 

 

 

In de definitiefase wordt vastgesteld wat de klantwens is; bijvoorbeeld hoe de opbrengst van het zorgproces kan worden verhoogd.

In de meetfase wordt een gedragen procesmodel ontwikkeld: duidelijk zicht geven op de bijdrage van interne processen.

In de analysefase wordt statistische analyse toegepast.

In de verbeterfase worden de feitelijke verbeteringen doorgevoerd.

In de controlefase worden de verbeteringen in de zorg verankerd.

 

Bij het ZSM is het vertrekpunt het perspectief van de klant. Startpunt is de definiëring van de klant:

opdrachtgever: Raad van Bestuur (doelmatigheidswinst)

verantwoordelijke: managementteam (optimalisering bedrijfsvoering)

De meermalen beproefde methodiek leidt tot:

betere beheersing van de kwaliteit van de geleverde diensten

inzicht in niveau kostenbesparing t.o.v. serviceniveau

bewustwording van de consequenties van de zorgvraag

bewustwording van het belang om de geschiktheid van de processen te meten

ZSM richt zich vanaf de start van de invoering op die processen die een zeer grote variatie hebben en dus een zeer hoge mate van instabiliteit. ZSM is gebaseerd op objectieve data en leidt tot rendementsverbetering. Vertrekpunt is dat productkwaliteit wordt gerealiseerd door het beperken van variatie en het verminderen van wachttijden. Omdat fouten cumuleren worden verbeteringen z.s.m. aan het begin van de procesketen gerealiseerd. Verbeteringen worden meetbaar en effectief geïmplementeerd en geborgd overgedragen aan de organisatie.

 

Harry Woldendorp

13 oktober 2008