Virtuoos…

…adviseert organisaties bij het oplossen van vraagstukken op het terrein van ondernemerschap, bedrijfsvoering, professionalisering, schaalvergroting en creatieve industrie. We kiezen hierbij altijd voor een resultaatgerichte benadering, en kunnen hiervoor zowel organisatieadvies, programmamanagement als interim management bieden. Wij proberen de juiste balans te vinden tussen de eisen die u uw organisatie stelt, de inrichting van uw organisatie, het werkproces en de competenties die nodig zijn om het werk uit te voeren. Een unieke benaderingswijze, waarbij creativiteit en betrokkenheid onontbeerlijk zijn met als gevolg verhoging van de bedrijfsprestaties en stabiliteit.

Samen beter.

Veel instellingen in de gezondheidszorg, (locale) overheid of profit-sector kennen de werkwijze van Virtuoos inmiddels. Bij Virtuoos bundelen adviseurs hun kennis en vaak jarenlange ervaring. Voor een nog beter resultaat. Deze kennis delen wij graag met onze klanten, altijd beschikbaar en toegankelijk. Een kennisnet met inspirerende mogelijkheden. En Virtuoos werkt samen met specialisten. Of het nu gaat om financieel management, human resources of logistieke vraagstukken.

Bedrijfsfilosofie Virtuoos.

Virtuoos kent een bedrijfsfilosofie, waarbij gewerkt wordt vanuit een beperkt aantal basisprincipes:

  • menselijke maat in werk is bepalend
  • cliënt dient centraal te staan
  • professie dient centraal te staan
  • ICT biedt veel mogelijkheden
  • logistieke invalshoek is belangrijk voor de bedrijfsvoering
  • geld moet kloppen
  • besturing is hoogwaardig
Virtuoos werkt veel vanuit dit principe om zorg, welzijn en wonen verder vorm te geven. Vanuit onze manier van werken gaat het daarbij ondermeer om het vergroten van flexibiliteit in de wijze van werken. Management dient kennis te hebben van de huidige managementinstrumenten. Over dit thema publiceren wij regelmatig. Aan het begin van de 21e eeuw is een bepaalde manier van ondernemen gewenst. De uitwerking hiervan is echter volgens on contextgebonden: steeds weer gaan we in overleg met opdrachtgevers kijken hoe de noodzakelijke veranderingen op een ‘ontspannen’ manier vormgegeven kunnen worden.

Menselijke maat.

Virtuoos is uitermate geïnspireerd door de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt, maar zoekt altijd naar die oplossingen die passen bij uw organisatie en situatie, bij uw medewerkers en uw klanten. Omdat wij hechten aan de menselijke maat. Ook in organisaties.

Waarom management belangrijk is

De professionalisering van en in de gezondheidszorg maakt nadenken over de kwaliteit van het besturen steeds belangrijker. De ervaring leert dat Raden van Toezicht zich veelal richten op de financiële controle en (goedkeuring) van het strategisch beleid. Daarbij wordt gezocht naar een balans tussen het adviseren en het beoordelen van Raden van Bestuur.

Download hier het volledige artikel.

De betekenis van HKZ certificering voor de bedrijfsvoering van zorginstellingen

In dit artikel willen we laten zien hoe de verbinding tussen certificering en bedrijfsvoering de positie van zorginstellingen versterkt. Juist omdat de kern van HKZ certificering procesbeschrijvingen zijn is het de aanpak die tot verbetering van de bedrijfsvoering kan leiden. Centraal staat een helder beeld van de verschillende implementatiefasen van een certificeringstraject.

Download hier het volledige artikel.