Bedrijfsfilosofie Virtuoos.

Virtuoos Kopafbeelding 3

Virtuoos kent een bedrijfsfilosofie, waarbij gewerkt wordt vanuit een beperkt aantal basisprincipes:

  • menselijke maat in werk is bepalend
  • cliënt dient centraal te staan
  • professie dient centraal te staan
  • ICT biedt veel mogelijkheden
  • logistieke invalshoek is belangrijk voor de bedrijfsvoering
  • geld moet kloppen
  • besturing is hoogwaardig
Virtuoos werkt veel vanuit dit principe om zorg, welzijn en wonen verder vorm te geven. Vanuit onze manier van werken gaat het daarbij ondermeer om het vergroten van flexibiliteit in de wijze van werken. Management dient kennis te hebben van de huidige managementinstrumenten. Over dit thema publiceren wij regelmatig. Aan het begin van de 21e eeuw is een bepaalde manier van ondernemen gewenst. De uitwerking hiervan is echter volgens on contextgebonden: steeds weer gaan we in overleg met opdrachtgevers kijken hoe de noodzakelijke veranderingen op een ‘ontspannen’ manier vormgegeven kunnen worden.