Modellen voor samenwerking tussen huisartsenposten en ziekenhuizen

 

Virtuoos heeft een aantal modellen ontwikkeld voor samenwerking tussen huisartsenposten en ziekenhuizen op het gebied van acute zorg.

Thema’s zijn daarbij:

hoe overbruggen we de domeindiscussie tussen huisarts en medisch specialist;

welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor de financieringsproblemen van ziekenhuizen en medisch specialisten die optreden bij verschuiving van grote groepen patiënten;

welke interventies zijn nodig om het cultuurvraagstuk 1ste en 2de lijn gezondheidszorg te beslechten;

hoe kan de inzet van bijvoorbeeld huisarts en SEH-verpleegkundigen op m.n. de laagurgente patiënt worden geoptimaliseerd en

welke organisatorische en logistieke processen vragen hierbij onze aandacht.

 

Continue reading “Modellen voor samenwerking tussen huisartsenposten en ziekenhuizen”

Inrichting van de acute zorg(keten): van beleidskaders naar een ontwikkelingstraject.

 

Inleiding

In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste beleidsopvattingen met betrekking tot de inrichting van de acute zorg(keten). Vanuit een groot aantal organisaties zijn daarover in de afgelopen jaren standpunten bepaald.

 

Continue reading “Inrichting van de acute zorg(keten): van beleidskaders naar een ontwikkelingstraject.”

Bedrijfsfilosofie Virtuoos.

Virtuoos kent een bedrijfsfilosofie, waarbij gewerkt wordt vanuit een beperkt aantal basisprincipes:

  • menselijke maat in werk is bepalend
  • cliënt dient centraal te staan
  • professie dient centraal te staan
  • ICT biedt veel mogelijkheden
  • logistieke invalshoek is belangrijk voor de bedrijfsvoering
  • geld moet kloppen
  • besturing is hoogwaardig
Virtuoos werkt veel vanuit dit principe om zorg, welzijn en wonen verder vorm te geven. Vanuit onze manier van werken gaat het daarbij ondermeer om het vergroten van flexibiliteit in de wijze van werken. Management dient kennis te hebben van de huidige managementinstrumenten. Over dit thema publiceren wij regelmatig. Aan het begin van de 21e eeuw is een bepaalde manier van ondernemen gewenst. De uitwerking hiervan is echter volgens on contextgebonden: steeds weer gaan we in overleg met opdrachtgevers kijken hoe de noodzakelijke veranderingen op een ‘ontspannen’ manier vormgegeven kunnen worden.

Tijdelijke inzet, langdurig resultaat.

Virtuoos bewerkt inhoud en vorm. Door een actieve procesbegeleiding, vaak in de vorm van projectmanagement of interim-management. Altijd gericht op een langdurig en stabiel resultaat. Met veel deskundigheid op financieel gebied en human resources.

 

 

Menselijke maat.

Virtuoos is uitermate geïnspireerd door de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt, maar zoekt altijd naar die oplossingen die passen bij uw organisatie en situatie, bij uw medewerkers en uw klanten. Omdat wij hechten aan de menselijke maat. Ook in organisaties.

Samen beter.

Veel instellingen in de gezondheidszorg, (locale) overheid of profit-sector kennen de werkwijze van Virtuoos inmiddels. Bij Virtuoos bundelen adviseurs hun kennis en vaak jarenlange ervaring. Voor een nog beter resultaat. Deze kennis delen wij graag met onze klanten, altijd beschikbaar en toegankelijk. Een kennisnet met inspirerende mogelijkheden. En Virtuoos werkt samen met specialisten. Of het nu gaat om financieel management, human resources of logistieke vraagstukken.

Virtuoos…

…adviseert organisaties bij het oplossen van vraagstukken op het terrein van ondernemerschap, bedrijfsvoering, professionalisering, schaalvergroting en creatieve industrie. We kiezen hierbij altijd voor een resultaatgerichte benadering, en kunnen hiervoor zowel organisatieadvies, programmamanagement als interim management bieden. Wij proberen de juiste balans te vinden tussen de eisen die u uw organisatie stelt, de inrichting van uw organisatie, het werkproces en de competenties die nodig zijn om het werk uit te voeren. Een unieke benaderingswijze, waarbij creativiteit en betrokkenheid onontbeerlijk zijn met als gevolg verhoging van de bedrijfsprestaties en stabiliteit.