Modellen voor samenwerking tussen huisartsenposten en ziekenhuizen

 

Virtuoos heeft een aantal modellen ontwikkeld voor samenwerking tussen huisartsenposten en ziekenhuizen op het gebied van acute zorg.

Thema’s zijn daarbij:

hoe overbruggen we de domeindiscussie tussen huisarts en medisch specialist;

welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor de financieringsproblemen van ziekenhuizen en medisch specialisten die optreden bij verschuiving van grote groepen patiënten;

welke interventies zijn nodig om het cultuurvraagstuk 1ste en 2de lijn gezondheidszorg te beslechten;

hoe kan de inzet van bijvoorbeeld huisarts en SEH-verpleegkundigen op m.n. de laagurgente patiënt worden geoptimaliseerd en

welke organisatorische en logistieke processen vragen hierbij onze aandacht.

 

 

Virtuoos heeft een aantal modellen ontwikkeld voor samenwerking tussen huisartsenposten en ziekenhuizen op het gebied van acute zorg.

 

Thema’s zijn daarbij:

hoe overbruggen we de domeindiscussie tussen huisarts en medisch specialist;

welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor de financieringsproblemen van ziekenhuizen en medisch specialisten die optreden bij verschuiving van grote groepen patiënten;

welke interventies zijn nodig om het cultuurvraagstuk 1ste en 2de lijn gezondheidszorg te beslechten;

hoe kan de inzet van bijvoorbeeld huisarts en SEH-verpleegkundigen op m.n. de laagurgente patiënt worden geoptimaliseerd en

welke organisatorische en logistieke processen vragen hierbij onze aandacht.

 

Geconstateerd wordt dat in het daadwerkelijk realiseren van een geïntegreerd centrum voor acute zorg, waarbij het perspectief van de patiënten centraal staat, er nog maar mondjesmaat resultaten zijn of worden bereikt.  Eerste voorbeelden van practices hebben zich inmiddels ontwikkeld, maar naar werkelijke integratie 1ste en 2de lijn acute zorg moet nog veel aandacht en energie uitgaan.

 

Klik hier voor het volledige artikel.