Inrichting van de acute zorg(keten): van beleidskaders naar een ontwikkelingstraject.

 

Inleiding

In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste beleidsopvattingen met betrekking tot de inrichting van de acute zorg(keten). Vanuit een groot aantal organisaties zijn daarover in de afgelopen jaren standpunten bepaald.

 

 

Op basis van deze standpunten en de daarin opgesloten opvattingen wordt geprobeerd een ontwikkelrichting te laten zien, waarbij het vertrekpunt optimalisering van bedrijfsvoering is. Juist vanuit dit vertrekpunt moet het mogelijk zijn een aantal verbeteringen door te voeren.

 

Contactpersonen

Pieter Jochems

Harry Woldendorp

 

Lees het hele artikel door de onderstaande link naar het volledige artikel aan te kiezen.

 

Klik hier voor het volledige artikel.