Inrichting Zorgtechnologie: een resultaatgerichte manier van werken

 

Zorgtechnologie toepassen biedt zorgaanbieders concurrerende kansen voor de toekomst. Maar technologische vernieuwingen doorvoeren kan alleen tot het gewenste succes leiden als vooraf goed wordt nagedacht over de vraag welk doel ermee moet worden bereikt.

 

 

Klik hier voor het volledige artikel.