Competente buurt

Virtuoos heeft het concept van de Competente Buurt uitgewerkt. Hierin wordt een nieuwe infrastructuur voor sociale cohesie, zorg, wonen en welzijn geïmplementeerd.

De Competente Buurt bouwt voort op ideeën vanuit de community care en de civil society. Doel van de Competente Buurt is te komen tot het ontwikkelen en implementeren van een actief buurtgericht organisatiemodel, waarbij vrijwillige en professionele ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn door middel van een hoogwaardige communicatie-infrastructuur wordt geboden. Een eerste uitvoering van dit project vindt plaats in Maastricht.