Succesregels voor veranderingen in de ouderenzorg

Maandbericht Virtuoos BV Oktober

‘regulating better always means using more variety, more opportunities, a greater range of options’ (Fredmund Malik)

De ouderenzorg gaat een spannende tijd tegemoet. Eerdere plannen t.a.v. de AWBZ gaan nu (uiteindelijk) vorm krijgen. Gemeenten (met een nieuwe schaalgrootte) worden verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De extramurale verpleging gaat naar de Zorgverzekeringswet.  De eerder gepresenteerde ‘Agenda voor de zorg’  schetst een perspectief van meer samenhang tussen care, cure en welzijn. De strategische context voor VVT instellingen  krijgt te maken met een behoefte aan een paradigmashift.

 

Hoe ga je daar als instelling mee om? Zijn er werkende lessen uit het verleden of in andere sectoren? Malik heeft gedurende een 30 jarig onderzoek bij zowel profit als non-profit organisaties een aantal succesregels aan het licht gebracht. Ik geef de voor de ouderenzorg belangrijkste regels kort weer:

1. Hoe beoordeel ik de situatie?

Bepaal zo breed mogelijk de situatie: heb ik zicht om mijn eigen blinde vlekken? Hoe denken wij dat onze concurrenten de situatie beoordelen? Hoe kijkt onze concurrent naar ons? Houd ik rekening met onverwachte ontwikkelingen?  Besef ik dat onze concurrent net zo slim zijn als wijzelf? Baseer de eigen strategie op ambigue doelen: zorg dat de strategische visie meerdere ‘toekomsten’ mogelijk maakt.

2. Hoe ga ik om mijn strategische koers?

Draag zorg dat ik bij mijn strategische acties  voldoende ‘resources’ heb om toekomstige effecten te kunnen opvangen.  Voer de  strategie in kleine stappen uit (houd rekening met de mogelijkheid om een stap terug te zetten). Zorg dat het initiatief bij het uitzetten van de koers bij jezelf blijft. Handel altijd zo dat het aantal opties toeneemt.

3. Hoe ga ik om met informatie?

Denk er altijd aan dat de eigen koers voor anderen niet duidelijk kan zijn. Zorg voor informatie die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt.

4. Hoe zorg ik voor beïnvloeding?

Kondig alleen doelstellingen aan die ook uitdrukkelijk bedoeld zijn om gehaald te worden. Houd altijd rekening met verrassingen: ga er nooit van uit dat de dingen gaan zoals gepland.

Samenvattend:  een adequate strategische koers is gericht op het vergroten van (toekomstige) mogelijkheden. De inrichting van de organisatie is gericht op het vergroten van flexibiliteit en het creëren van ruimte om tot zelfregulering te komen. Zorg voor een herkenbare verbinding tussen besturingsfilosofie, business model en de omgeving: in-out-in logic (Malik)

 

Harry Woldendorp