Toezichthouden vanuit de eigen identiteit

Van het intern toezicht wordt steeds meer verwacht. Dit heeft gevolgen voor de taak- en rolvervulling van de Raad van Toezicht. In de belangenbeoordeling van de verschillende stakeholders heeft het intern toezicht een toetssteen nodig om koers te houden. De sleutel ligt in het gedeeld belang van toezicht en bestuur: de maatschappelijke taak van de zorgorganisatie.

Klik hier voor het volledige artikel