initiatief webplatform

Qustify en Virtuoos hebben het initiatief genomen voor een webplatform, dat erop gericht is de zorg gerelateerde wooncapaciteit in een regio in beeld te brengen. Het webplatform versterkt de leefbaarheid in de betrokken regio en kent verschillende diensten. Voor een korte introductiefilm zie: http://www.qustify.com/nl/health/.

Klik hier voor meer informatie.