Nieuwe profielen voor toezichthouders

Raden van toezicht staan onder druk om te professionaliseren. Onderzoek toont aan dat in toenemende
mate gebruik wordt gemaakt van openbare werving- en selectieprocedures via gespecialiseerde bureaus
wanneer er toezichthouders gezocht worden. Aanleiding om drie gerenommeerde bureaus te bevragen
over welke verschuivingen zij zien in toezichthouderland. Er blijkt behoefte aan nieuwe profielen
van kandidaat-toezichthouders.

Klik hier voor het volledige artikel.