Samenhangend voorzieningenniveau

In opdracht van een gemeente  is een conferentie gehouden over het realiseren van langer  zelfstandig wonen. De bijeenkomst is voorbereid door met de alle betrokken stakeholders te overleggen over de belangrijkste thema’s met betrekking tot langer zelfstandig wonen.

In het bijeenkomst is naar voren gekomen om levensloopbestendig wonen te bevorderen en wonen in combinatie met welzijn en zorg te vergroten.  Nadruk ligt daarbij op het regelen van ontmoetingspunten (servicepunten), het verbinden van corporaties en zorginstellingen, ondersteunen van mantelzorg en het versterken van de lokale structuur.