Vormgeving netwerkstructuur

In het kader van het programma InvoorZorg! wordt gewerkt aan een netwerkstructuur binnen de VG sector. De vormgeving is gebaseerd op:

  • Positionering als netwerkorganisatie
  • Uitwerking van een innovatieve werkmethode
  • Integrale samenwerking tussen ambulante zorg, gewoon zorg, welzijn en informele zorg
  • Reductie van ambulante zorg