Aanpak Maatschappelijke Business Case (MBC)

Binnen  het programma InvoorZorg!  Is uitwerking gegeven aan een maatschappelijke business case (mBC) voor een krimpgebied. Dit gebeurde in samenwerking met Monique Spierenburg van Vilans.

Een mBC vormt het kader waarbinnen de betrokken partijen inzicht krijgen in de consequenties van beleidskeuzes . Binnen een mBC kan een gestructureerde kosten-baten afweging gemaakt  worden waarbinnen gestreefd wordt dat economisch en maatschappelijk nut bij elkaar komen.

De mBC is uitgewerkt op basis van drie criteria:

  • Meerwaarde cliënt
  • Leefbaarheid regio
  • Toekomstbestendige exploitatie

Juist in een gebied waar sprake is van specifieke perspectieven (krimp van voorzieningen; optimalisatie van het bestaande aanbod) en ingrijpende vergrijzing en ontgroening is behoefte aan toekomstbestendigheid en innovatie. Dit geldt voor meerdere gebieden in Nederland.  Het denken vanuit mBC en zorgvernieuwing heeft geleid tot een regionaal transformatie model toegepast in een krimpgebied.

Schematische afbeelding Regionaal Transformatie Model
Figuur 1 Regionaal Transformatie Model (RTM)