Werken binnen de WMO

Opdracht betrof inrichting van een apart WMO bedrijf op het gebied van extramurale begeleiding en jeugd (dagbesteding, ondersteuning bij het wonen, kort verblijf, overbruggingsopvang, logeren en deeltijdopvang, training/speciaal onderwijs en begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt).  De gemeenten zijn daarbij op zoek naar oplossingsrichtingen die verdergaande participatie in de samenleving mogelijk maken.

Uitgangspunt zijn de (reële) mogelijkheden van cliënten. De “eigen kracht” maar dan opgevat als de relatief ‘sterke’ punten / mogelijkheden in de verschillende dimensies van het functioneren. Vervolgens zijn er de cirkels van de diverse hulpbronnen in gezin, familie en vriendenkring – uitwaaierend via de informele hulpbronnen zoals mede – bewoners, mede-cliënten, collega’s op het werk, vrijwilligers, kerken naar algemene diensten (betaald als ook vrij toegankelijke) – huisarts, bibliotheek, Gemeentelijke diensten.

Bovenstaande is in een organisatieontwerp uitgewerkt.