Modellen voor samenwerking tussen huisartsenposten en ziekenhuizen

 

Virtuoos heeft een aantal modellen ontwikkeld voor samenwerking tussen huisartsenposten en ziekenhuizen op het gebied van acute zorg.

Thema’s zijn daarbij:

hoe overbruggen we de domeindiscussie tussen huisarts en medisch specialist;

welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor de financieringsproblemen van ziekenhuizen en medisch specialisten die optreden bij verschuiving van grote groepen patiënten;

welke interventies zijn nodig om het cultuurvraagstuk 1ste en 2de lijn gezondheidszorg te beslechten;

hoe kan de inzet van bijvoorbeeld huisarts en SEH-verpleegkundigen op m.n. de laagurgente patiënt worden geoptimaliseerd en

welke organisatorische en logistieke processen vragen hierbij onze aandacht.

 

Continue reading “Modellen voor samenwerking tussen huisartsenposten en ziekenhuizen”

Inrichting van de acute zorg(keten): van beleidskaders naar een ontwikkelingstraject.

 

Inleiding

In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste beleidsopvattingen met betrekking tot de inrichting van de acute zorg(keten). Vanuit een groot aantal organisaties zijn daarover in de afgelopen jaren standpunten bepaald.

 

Continue reading “Inrichting van de acute zorg(keten): van beleidskaders naar een ontwikkelingstraject.”

Creatieve destructie en de WMO

 

De combinatie van optimale dienstverlening en kostenbeheersing biedt een prima kader voor innovatie. De verbinding tussen vraagsturing en (integrale) werkpraktijken biedt alle mogelijkheden om aan te sluiten bij de lokale context. De klantgestuurde toegang (‘mijn vraag is leidend’) en arrangementen op lokaal (wijk-) niveau zullen de inrichting van de WMO gaan bepalen.

 

Continue reading “Creatieve destructie en de WMO”

Pleidooi voor activerend ouderenbeleid

 

Vorig jaar zond de BBC een gewaagd experiment uit. Zes beroemde bejaarde Britten woonden een week lang samen alsof het 1975 was. Doel was om te zien of het terugdraaien van de klok hen fysiek en mentaal jonger zou maken. Dat gebeurde inderdaad. En dat was precies wat Harvard-psycholoog Ellen Langer die het experiment begeleidde, had voorspeld.

 

Continue reading “Pleidooi voor activerend ouderenbeleid”

Veranderingen organiseren

 

De vele benaderingen van verandermanagement hebben vooral met elkaar gemeen dat ze te eenzijdig zijn. Mislukking ligt op de loer. Het management moet mensen in een context plaatsen waarin ze zelf een veranderproces kunnen vormgeven. Je bewust worden van de veranderaanpak en erop reflecteren zijn essentieel om te komen tot effectieve interventies.

 

Continue reading “Veranderingen organiseren”